Kontaktirajte nas: +381 (0)11 82-40-440

   Firma Sigma Comerc d.o.o. osnovana je 1997. godine kao mala porodična kompanija koja je svoje usluge uglavnom bazirala na uslužnom livenju industrijskih proizvoda od obojenih metala.

Danas smo u mogućnosti da ponudimo kompletan proces izrade proizvoda od aluminijuma, od ideje do finalnog proizvoda poštujući sve potrebne standarde kvaliteta. Naš inžinjerski tim spreman je da odgovori na sve izazove koje prate 3D dizajn i modelovanje kalupa za livenje i izradu alata za livenje u dve tehnologije:

 • gravitaciono i
 • livenje pod visokim pritiskom

 

   Od nastanka kompanije naša vizija je bila da se fokusiramo na odlivke za potrebe industrije. U početku su potrebe naših kupaca bile skromne i akcenat je bio na samom procesu livenja. Kako su zahtevi od strane kupaca rasli, rasla je i naša kompanija tako da u ovom trenutku lijemo odlivke u tehnologiji visokog pritiska i gravitacionom metodom. Pored usluge livenja pružamo i usluge:

 • izrade tehnoloskog rešenja i konstrukcije alata za livenje
 • izade alata za livenje u sopstvenoj režiji
 • čiscenja i termičke obrade Al odlivaka
 • mikro sačmarenja (peskarenja)
 • mašinske obrade prema skici, zahtevu ili crtežu kupca
 • analize hemijskog sastava Al legure, provere mehaničkih osobina i tvrdoće odlivka

   Alati za livenje se izrađuju u savremenoj alatnici na 3 i 4-osnim CNC obradnim centrima poslednje generacije  (OKUMA, DMG, MAZAK) a obradu odlivaka vršimo na 7-osnim multitasking CNC mašinama (MAZAK Integrex 200 i 300).

 

   U kompaniji smo oformili i nezavisnu mini laboratoriju za ispitivanje hemijskog sastava materijala spektralnom emisijom (ARL spektrometar), savremenu kidalicu za ispitivanje mehaničkih osobina istezanjem do 5 tona (SHIMADZU) kao i uređaj za ispitivanje tvrdoće po Brinellu.

 

   Naši izuzetno odgovorni i zahtevni proizvodi od aluminijuma su prevashodno namenjeni visokonaponskoj elektroindustriji najrazvijenijih zemalja EU, železničkoj (teretnoj) industriji, namenskoj kao i industriji hidraulike i pneumatike. Preko 90% naših proizvoda direktno izvozimo za poznatog kupca po principu porudžbine. Sa našim kupcima od početka saradnje uspostavljamo partnerske odnose što se pokazalo kao formula uspeha u proteklom periodu.

 

Kontaktirajte nas: +381 (0)11 82-40-440

Kontaktirajte nas:

+381 (0)11 82-40-440

   Firma Sigma Comerc d.o.o. osnovana je 1997. godine kao mala porodična kompanija koja je svoje usluge uglavnom bazirala na uslužnom livenju industrijskih proizvoda od obojenih metala.

Danas smo u mogućnosti da ponudimo kompletan proces izrade proizvoda od aluminijuma, od ideje do finalnog proizvoda poštujući sve potrebne standarde kvaliteta. Naš inžinjerski tim spreman je da odgovori na sve izazove koje prate 3D dizajn i modelovanje kalupa za livenje i izradu alata za livenje u dve tehnologije:

 • gravitaciono i
 • livenje pod visokim pritiskom

 

   Od nastanka kompanije naša vizija je bila da se fokusiramo na odlivke za potrebe industrije. U početku su potrebe naših kupaca bile skromne i akcenat je bio na samom procesu livenja. Kako su zahtevi od strane kupaca rasli, rasla je i naša kompanija tako da u ovom trenutku lijemo odlivke u tehnologiji visokog pritiska i gravitacionom metodom. Pored usluge livenja pružamo i usluge:

 • izrade tehnoloskog rešenja i konstrukcije alata za livenje
 • izade alata za livenje u sopstvenoj režiji
 • čiscenja i termičke obrade Al odlivaka
 • mikro sačmarenja (peskarenja)
 • mašinske obrade prema skici, zahtevu ili crtežu kupca
 • analize hemijskog sastava Al legure, provere mehaničkih osobina i tvrdoće odlivka

   Alati za livenje se izrađuju u savremenoj alatnici na 3 i 4-osnim CNC obradnim centrima poslednje generacije  (OKUMA, DMG, MAZAK) a obradu odlivaka vršimo na 7-osnim multitasking CNC mašinama (MAZAK Integrex 200 i 300).

 

   U kompaniji smo oformili i nezavisnu mini laboratoriju za ispitivanje hemijskog sastava materijala spektralnom emisijom (ARL spektrometar), savremenu kidalicu za ispitivanje mehaničkih osobina istezanjem do 5 tona (SHIMADZU) kao i uređaj za ispitivanje tvrdoće po Brinellu.

 

   Naši izuzetno odgovorni i zahtevni proizvodi od aluminijuma su prevashodno namenjeni visokonaponskoj elektroindustriji najrazvijenijih zemalja EU, železničkoj (teretnoj) industriji, namenskoj kao i industriji hidraulike i pneumatike. Preko 90% naših proizvoda direktno izvozimo za poznatog kupca po principu porudžbine. Sa našim kupcima od početka saradnje uspostavljamo partnerske odnose što se pokazalo kao formula uspeha u proteklom periodu.

 

Kontaktirajte nas:

+381 (0)11 82-40-440